1. Witryna https://legor.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Orchid Investment Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą w Białobrzegach (kod pocztowy: 26-800) przy ul. Polnej 8a/4 (dalej: „Legor.pl”)
2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy publicystyczne i gospodarcze, w szczególności koncentrujące się wokół branży jubilerskiej. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Legor.pl, jak i jej partnerów.
4. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
5. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres info@legor.pl. Legor.pl podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Orchid Investment Sp. Z o.o. Sp. K z siedzibą w Białobrzegach (kod pocztowy: 26-800) przy ul. Polnej 8a/4
7. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
9. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Przysługuje Państwu prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres info@legor.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.